Udvandrerne - Auswanderer - Emigrants - 1890

Dette maleri ”Udvandrerne fra Larsens Plads”, 1890, af maleren Edvard Petersen (1841-1911), som er udstillet på AroS – Aarhus Kunstmuseum, har ikke direkte relation til vores familie. Margartha Dorothea Fuhrhops brødre – Johann (John) og Wilhelm (William) udvandrede fra Hamborg til hhv. USA og England. Maleriet er for såvidt interessant, fordi det giver et stemningsbillede af den situation, som udvandrerne og deres familier stod i i afskedens time på alle havnekajer, udvandringen blev foretaget fra. <> Gengivet med venlig tilladelse fra ARoS - Aarhus Kunstmuseum, Århus, Danmark og Fotograf Poul Pedersen ©, Århus, Danmark 

  

Dieses Gemälde ”Emigranten vom Larsen Platz”, 1890, des Malers Edvard Petersen (1841-1911), dass im Kunstmuseum zu Aarhus – AroS ausgestellt ist, hat keine direkte Verbindung zu unserer Familie. Die Brüder Margaretha Dorothea Fuhrhops – Johann (John) und Wilhelm (William) wanderten in Die Vereinigten Staaten bzw. nach England aus. Das Gemälde ist in so fern interessant, weil es die Stimmung wiedergibt, der die Auswanderer und ihre Familien in der Stunde des Abschieds an allen Landungsbrücken ausgesetzt waren. <> Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von ARoS - Aarhus Kunstmuseum, Århus, Dänemark und Fotograf Poul Pedersen ©, Århus, Dänemark

 

 

This painting “Emigrants at Larsen´s Plads”, 1890, by the painter Edvard Petersen (1841-1911), which is exhibited in AroS – Aarhus Museum of Art, is not  directly related to our family. The brothers of Margaretha Dorothea Fuhrhop – Johann (John) and Wilhelm (William) emigrated into the U.S. and England. The painting is interesting so far, that it gives us an impression of the situation when the emigrants and their relatives had to say farewell. This happened on all emigrant piers. <> Reproduced with friendly permission of ARoS - Aarhus Museum of Art, Århus, Denmark and Photografer Poul Pedersen ©, Århus, Denmark 

 

<    return    >