Oversættelse til ansøgning om pas 

STATSARKIVET HAMBORG
Rejsepas-protokol - sign.: 332-8
folkeregister A 24 - Bind 30

Nr.439 - År:1862
Navn:Wilhelm Andreas Fuhrhop
Stilling:Tjener
Fødested:Hamburg
Dag og år for fødsel:18 år
Fremtoning:stor
Haar:m. blond
Øjne:graablaa
Ansigtsform: rund
Særlige kendetegn: ingen
Ansigtsfarve: bleg
Den rejsendes underskrift: W. Fuhrhop
Adresse: N. Neustr. Nr. 16 [akt.: Neustädter Neustraße]
Vitterlighedsvidne: W. F. Fuhrhop
Adresse: s.o.
Passet er gyldigt: til 1. Febr. 1865
til København
Med ledsagelse af ...
Passageren legitimerede sig ved
Dokument til Fristilling fra Militæret
fra 27. 3. 1862 fri til 1. 2. 1865

Hamborg, den 27. 3. 1862
Gebyr ..
.

<Tilbage>

Translation for passport application

ARCHIVE of the STATE of HAMBURG
Passport-protokol - sign.: 332-8
civilregister A 24 - volume 30

Nr. 439 - Year: 1862
Name: Wilhelm Andreas Fuhrhop
Occupation: Waiter
Place of birth: Hamburg
Day and year of birth: 18 år
Appearance: tall
Hair: d. blond
Eyes: greyblue
Shape of face: round
Specific signs: none
Colour of face: pale
Travellers signature: W. Fuhrhop
Address: N. Neustr. Nr. 16 [act.: Neustädter Neustraße]
Witness to the signature: W. F. Fuhrhop
Address: as above
Passport is valid: until  Febr. 1st 1865
to Copenhagen
In company with ...
The passenger identyfied himself by
Document of Offlaying from Military Service
from March 27th 1862 free until February 1st 1865

Hamburg, March 27th  1862
Registration fee ..
.

<Back>