Information

fundet - gefunden - found

 Dette er et billede af Carl J. Fuhrhop fra ~1890 sammen med sin mor Margaretha C. M. Fuhrhop, f. Ohlert (vores oldemor) i Hamborg. - Indtil 2007 vidste vi kun ganske lidt. Vi troede, at Carl var død 1931 af tuberkulose på et sygehus i Hamborg. Dog findes han optegnet i Hamborgs telefonbøger frem til 1935!!! - Nu véd vi, at Carl 1911 bliver gift med Florence Nicholls i Southwark, London. Ægteparret flytter til Edmonton, Middlesex. Her bliver Douglas Carl (Mar 1912) og Desmond Wilhelm Fuhrhop (Feb 1914) født. Carl bliver skilt fra Florence pga. 1.verdenskrigs udbrud, for Carl er tilbage i Hamborg ved krigens afslutning. - Det har nu vist sig, at begge drenge og deres mor rejste til USA. Florence vender hjem og gifter sig med en Christophel de Haan (fra Iowa?) i Southwark, april-juni 1926. Douglas og Desmond vender tilbage til England. Desmond gifter sig i 1940 med Irene E. Magrath i Bermondsey, London. Der er ikke dokumenteret børn i ægteskabet. - I 1944 skifter Douglas og Desmond navne til Douglas Charles Hamilton og Desmond William Hamilton. På en website fra New Zealand findes følgende navnekombination:  Ashley Clarence Hamilton, Douglas Charles Hamilton, Jennifer Raelene Hamilton, Lester Hamilton og Lisa Kirin Hamilton.   - Hvem kan fortælle noget om Douglas Charles Hamilton (1912-????) og hans familie?                UDARBEJDET AF:  Ellen Poteet, Ron Wilkinson, Christian A. Christiansen christian@christiansen-fuhrhop.org

 Dies ist ein Foto von Carl J. Fuhrhop von ~1890 zusammen mit seiner Mutter Margaretha C. M. Fuhrhop, geb. Ohlert (unsre Urgroßmutter). - Bis 2007 wussten wir nur ganz wenig. Wir dachten, dass Carl 1931 durch eine Tuberkulose in einem Krankenhaus in Hamburg gestorben sei. Jedoch findet sich eine Aufzeichnung Carl Johannes Fuhrhops in den Hamburger Telefonbüchern bis zum Jahre 1935!!! - Nun wissen wir, dass Carl 1911 Florence Nicholls in Southwark, London, heiratete . Das Paar zog bald nach Edmonton, Middlesex. Hier wurden Douglas Carl (Mär 1912) und Desmond Wilhelm (Feb 1914) geboren. Das Ehepaar wird anlässlich des Ausbruchs des 1.WK's geschieden, denn Ende des Krieges ist Carl zurück in Hamburg. Es ist erwiesen, dass die Söhne mit ihrer Mutter in die USA gereist sind. Florence kehrt zurück und heiratet April-Juni 1926 in Southwark Christophel de Haan (aus Iowa?). Douglas und Desmond kehren nach England zurück. Desmond heiratet 1940 Irene E. Magrath in Bermondsey, London. In der Ehe sind keine Kinder dokumentiert. 1944 ändern Douglas und Desmond ihre Namen in Douglas Charles Hamilton bzw Desmond William Hamilton.  - Auf einer Website aus New Zealand findet sich diese Namenskom-bination: Ashley Clarence Hamilton, Douglas Charles Hamilton, Jennifer Raelene Hamilton, Lester Hamilton og Lisa Kirin Hamilton. - Wer kann mit weiteren Information über Douglas Charles Hamilton (1912-????) und seiner Familie beitragen?                    ERARBEITET VON: Ellen Poteet, Ron Wilkinson, Christian A. Christiansen                       christian@christiansen-fuhrhop.org

 This is a photo of Carl J. Fuhrhop ~1890 together with his mother Margaretha C. M. Fuhrhop, nee Ohlert (our gr-grandmother). Until 2007 we only knew very little. We thought that Carl 1931 died from a tuberculosis in a hospital in Hamburg. Though his name Carl J. Fuhrhop appears in the Phonebooks of Hamburg until 1935!!!  - We now know that in 1911 Carl married  Florence Nicholls in Southwark, London. The couple soon after moved to Edmonton, Middlesex. In Mar-1912 Douglas Carl and in Feb-1914 Desmond Wilhelm were born here. We assume that there has been a divorce due to the outbreak of WW1 since Carl was back in Hamburg at the end of the war. - There is now evidence that the boys and their mother made a voyage to New York. Florence returned to the UK and remarried in Southwark April-June 1926 Christophel de Haan (from Iowa?). Douglas and Desmond returned to the UK. Desmond 1940 married Irene E. Magrath in Bermondsey, London. There is no documentation for children in this marriage. At the end of 1944 Douglas and Desmond changed their names into Douglas Charles Hamilton and Desmond William Hamilton.   - On a website from New Zealand the following combination of names is quoted: Ashley Clarence Hamilton, Douglas Charles Hamilton, Jennifer Raelene Hamilton, Lester Hamilton og Lisa Kirin Hamilton. - Who can give more information about Douglas Charles Hamilton (1912-????) and his family? - RESEARCHED BY: Ellen Poteet, Ron Wilkinson, Christian A. Christiansen     christian@christiansen-fuhrhop.org

Index

!!! Update 06-JAN-2008 !!!
 Gift - Heirat - Marriage
JUL-SEP 1940
  Desmond W. F. (1914) married Irene E. Magrath (1917) in Bermondsey