Wilhelm Andreas Fuhrhop - 1862

  

 Wilhelm Andreas Fuhrhop ansøger om rejsepas for at tage ophold i København. Se dansk oversættelse her. Dette dokument blev fundet og afskrevet i hånden af fru Helga Frobeen, Hamborg, 1990, mens hun foretager research af en anden Fuhrhop-familie. For at se et billede af WAF 1863 - klik på ansøgningen.

 

Wilhelm Andreas Fuhrhop beantragt einen Reisepass, weil er sich in Kopenhagen aufhalten möchte. Dieses Dokument wurde von Frau Helga Frobeen, Hamburg, 1990 gefunden und handschriftlich abgeschrieben, während sie Informationen einer anderen Fuhrhop-Familie nachging. Um ein Foto von WAF 1863 zu sehen, bitte den Antrag anklicken.

 

Wilhelm Andreas Fuhrhop's application for a passport to settle in Copenhagen for a while. See also english translation here. This document found and handcopied by Mrs. Helga Frobeen, Hamburg, 1990, while occupied with research for another Fuhrhop family. For a portrait of WAF 1863 - please click on the application.

 

<    retur     >